Download công cụ

Để mở file StSkin, chúng tôi đã tạo ra một công cụ hữu ích, tiện lợi, có thể gọi là Trình Quản Lí Skin
Nó có thể hoạt động với mọi skin hiện tại của bạn. Đặc biệt, nó miễn phí và là mã nguồn mở


Still have the old library? Try the older version


Mã nguồn | Log cập nhật | Link khác

Tính năng

Tính năng hữu ích

Thật tốt để biết rằng: Bộ công cụ không chạy ngầm hay tự chạy khi mở máy. Nó chỉ xuất hiện khi bạn cần


Nhấp đôi chuột để cài đặt skin

Chưa bao giờ dễ hơn để cài đặt skin cho Steam!

Quản lí skin ở một nơi

Thêm, bớt, hay chỉnh sửa, xuất - tất cả mọi thứ bạn cần

Kiểm tra cập nhật

Steam cập nhật và phá hỏng bộ skin? Không vấn đề!